تعيين روز تخمك گذاري

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۵
  • بازدید : 298
  • چاپ این صفحه
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

تعيين روز تخمك گذاري

تعيين روز تخمك گذاري جهت خانمهايي كه قصد بارداري دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.باید بدانید که در پايان مرحله فوليكولي به موازات رشد فوليكولها غلظت هورمون استراديول نيز افزايش مي يابد، طوري كه 4 ساعت قبل از تخمك گذاري به بيشترين ميزان خود مي رسد

تعيين روز تخمك گذاري جهت خانمهايي كه قصد بارداري دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.باید بدانید که در پايان مرحله فوليكولي به موازات رشد فوليكولها غلظت هورمون استراديول نيز افزايش مي يابد، طوري كه 4 ساعت قبل از تخمك گذاري به بيشترين ميزان خود مي رسد.

در پي افزايش استراديول، هيپوفيز نسبت به GnRh مترشحه از هيپوتالاموس حساسيت بيشتري نشان ميدهد و مقدار زيادي هورمون هاي گنادوتروپين بويژه LH را ترشح مي كند.

اين مرحله همزمان با پايان مرحله فوليكولي و تقريباً 16 تا 18 ساعت قبل از وقوع تخمك گذاري رخ مي دهد.

تعيين روز تخمك گذاري بارداری

براي اندازه گيري LH surge مي توان از كيت هاي تعيين روز تخمك گذاري استفاده كرد كه در آنها از نمونه ادرار كه ترجيحاً بين 10 صبح تا 8 شب، در 4-3 روز متوالي تهيه شده، براي تعيين LH surge استفاده مي شود. بهترين زمان انجام مقاربت 16 تا 36 ساعت بعد از LH surge است.

نمونه ادرار روزي يكبار در زمان مشخص (بين 10 صبح تا 8 شب) جمع آوري مي شود.

ادرار اول صبح به هيچ وجه توصيه نمي شود. حداكثر مدت نگه داري نمونه قبل از انجام تست در حرارت اتاق تا 8 ساعت و در يخچال تا 24 ساعت است

روش انجام تست:

ابتدا بايد طول دوره قاعدگي هر فرد مشخص شود. طول اين دوره از اولين روز قاعدگي تا روز قبل از آغاز قاعدگي بعدي مي باشد. با توجه به سابقه چند ماه گذشته متوسط طول دوره قاعدگي مشخص شده و طبق جدول سيكل قاعدگي روز آغاز انجام تست تعيين مي شود.

طول دوره قاعدگي روز آغاز تست
21 روزه روز پنجم سيكل
22 روزه روز ششم سيكل
23 روزه روز هفتم سيكل
24 روزه روز هشتم سيكل
25 روزه روز نهم سيكل
26 روزه روز دهم سيكل
27 روزه روز يازدهم سيكل
28 روزه روز دوازدهم سيكل
29 روزه روز سيزدهم سيكل
30 روزه روز چهاردهم سيكل
31 روزه روز پانزدهم سيكل
32 روزه روز شانزدهم سيكل
33 روزه روز هفدهم سيكل
34 روزه روز هجدهم سيكل
35 روزه روز نوزدهم سيكل
36 روزه روز بيستم سيكل
37 روزه روز بيست و يكم سيكل
38 روزه روز بيست و دوم سيكل
39 روزه روز بيست و سوم سيكل
40 روزه روز بيست و چهارم سيكل

 

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش