تعيين روز تخمك گذاري

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۵
  • بازدید : 400
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 1

تعيين روز تخمك گذاري

تعيين روز تخمك گذاري جهت خانمهايي كه قصد بارداري دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.باید بدانید که در پايان مرحله فوليكولي به موازات رشد فوليكولها غلظت هورمون استراديول نيز افزايش مي يابد، طوري كه 4 ساعت قبل از تخمك گذاري به بيشترين ميزان خود مي رسد

تعيين روز تخمك گذاري جهت خانمهايي كه قصد بارداري دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.باید بدانید که در پايان مرحله فوليكولي به موازات رشد فوليكولها غلظت هورمون استراديول نيز افزايش مي يابد، طوري كه 4 ساعت قبل از تخمك گذاري به بيشترين ميزان خود مي رسد.

در پي افزايش استراديول، هيپوفيز نسبت به GnRh مترشحه از هيپوتالاموس حساسيت بيشتري نشان ميدهد و مقدار زيادي هورمون هاي گنادوتروپين بويژه LH را ترشح مي كند.

اين مرحله همزمان با پايان مرحله فوليكولي و تقريباً 16 تا 18 ساعت قبل از وقوع تخمك گذاري رخ مي دهد.

تعيين روز تخمك گذاري بارداری

براي اندازه گيري LH surge مي توان از كيت هاي تعيين روز تخمك گذاري استفاده كرد كه در آنها از نمونه ادرار كه ترجيحاً بين 10 صبح تا 8 شب، در 4-3 روز متوالي تهيه شده، براي تعيين LH surge استفاده مي شو