۱۳۹۷/۷/۷

روش های پیچیده ای جهت تشخیص جنسیت جنین قبل از لقاح مطرح میشود اما مطمئن ترین و نتیجه بخش ترین روشی که پیشنهاد میشود روش IUI در کنار رژیم تغذیه مادر میباشد. ارتباط تعیین جنسیت جنین با تغذیه مادر از موارد بسیار پر اهمیت میباشد. که در کشورهای جهان این پدیده بسیار پیچیده با این دو روش بیشتر استفاده میگردد .

۱۳۹۷/۷/۷


امروزه انتخاب جنسیت فرزند توسط زوجین جوان بسیار جذاب و مورد توجه است و به دنبال روش های مختلف تشخیص جنسیت جهت کسب بالاترین احتمال جنسیت دختر یا پسر شدن فرزندشان هستند.

داده ای یافت نشد.