۱۳۹۷/۷/۷

بزرگی کلیتوریس ، شل شدگی و یا بلند شدن پوست بالای کلیتوریس از مشکلاتی که خانمها جهت زیبایی آن به متخصصین زنان و زایمان جهت عمل زیبایی مراجعه میکنند.با عمل زیبایی زنان سایز لب های کوچک که بلند و تیره شده باشند را میتوان کوچک کرد و قسمت های تیره را برداشت و در صورت نیاز کلیتوریس بلند را نیز کوتاه کرد.

۱۳۹۷/۷/۷

سه روش جراحی زیبایی واژن خانمها صورت میگیرد که در ذیل توضیح خواهم داد :

داده ای یافت نشد.